O čem je kruhový trénink?

Kruhový trénink představuje formu cvičení, na kterém je založen projekt Brutal kruháč. Proto si zde sepíšeme, o co se jedná.

Kruhový trénink je podle Jarkovské (2009) tréninková metoda charakteristická postupným zapojováním vybraných svalových skupin při cvičení na stanovištích obvykle uspořádaných do kruhu. (Jarkovská, 2009) Tento typ tréninků je používán již dlouhou řádku let a v posledních letech se vrací na výsluní a těší se veliké oblibě.

Podstatou kruhového tréninku je zatížení organismu pomocí různých druhů cviků na horní a dolní polovinu těla. Cviky jsou rozděleny na stanoviště a cvičící je postupně střídá s minimální pauzou mezi přechodem. Nedochází tak k poklesu tepové frekvence, střídáním horní a dolní poloviny těla dochází k cirkulaci krve v celém organismu a rozvíjejí se tak silově-vytrvalostní schopnosti cvičícího.

Mezi účinky kruhového tréninku se dá zařadit rozvoj tělesné zdatnosti, funkční síly, výbušnosti, silově-vytrvalostních schopností, aerobní vytrvalosti, motorických schopností, posílení svalů hlubokého stabilizačního systému tzv. core.

Průběh tréninku je následující:

  • Rozcvička následovaná dynamickým strečinkem.
  • Popsání a předvedení tréninku cvičícím.
  • Zahájení cvičení na stanovištích seřazených do řad – počet stanovišť odpovídá počtu cvičících, nejčastěji 17-22 stanovišť.
  • Doba cvičení na stanovišti 30 sekund. Pauza mezi přechodem 8 – 15 sekund.
  • Pauza mezi koly cca 2 minuty. Počet kol 3-4.
  • Poté následuje tzv. „dodělávací“ cvičení na partie, které nebyly v tréninku tolik zatíženy.
  • Trénink je zakončen závěrečným strečinkem a rozloučením.

Typy tréninků mohou být různorodě zaměřeny například na sílu, vytrvalost, jednotlivé svalové partie, atd. Můžeme měnit dobu tréninku, čas cvičení na stanovišti, dobu přestávky, počet opakování, typy pomůcek, vše v závislosti na našem zaměření.

Mezi pomůcky zařazujeme při tréninku Brutal kruháč různé druhy činek, lavičky, žíněnky, medicinbaly, švihadla, lana, různé druhy pneumatik, palice, basebalovou pálku, různé druhy expandérů, zátěžové gumy, kolečko, bulharský pytel, sáně, gymball, overball, barely s vodou, balení vod, atletický žebřík, atd.

Vzhledem ke své různorodosti a netradičnosti pomůcek a cviků se Brutal kruháč těší veliké oblibě. Je zde vytvořen kolektiv z aktivních sportovců i nesportovců. Každý si může zvolit svoje tempo cvičení, vydat ze sebe naprosté maximum a zvýšit tak svojí fyzickou kondici. Toto se dá zařadit mezi hlavní výhody Brutal kruháče a i samotného principu kruhového tréninku.

Reference:

  1. JARKOVSKÁ, Helena.Posilování: kondiční kruhový trénink: [200 cviků v 28 programech – s vlastní vahou, s lehkým náčiním]. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 143 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-3056-1.

© Copyright 2017 by Brutal kruháč. All rights reserved. Some icons made by Madebyoliver from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY