Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů:

Klient zaškrtnutím souhlasu dává podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) správci osobních údajů PhDr. Jakubovi Jirglemu  (IČO: 88001024) a Tomáši Nguyenovi (IČO: 03298833), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon) na webu www.brutalkruhac.cz. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jsou při trénincích pořizovány fotky a jiné audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny na webu www.brutalkruhac.cz a na sociálních sítích (např. facebook, instagram) a využity k propagačním účelům.

Klient dále prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů v tom smyslu, že tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým a fyzickým osobám a že nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu a dále že jsou náležitě chráněny ve smyslu § 13 výše uvedeného zákona. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň klient prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě jeho vlastního rozhodnutí. Klient bere na vědomí, že tento souhlas může být odvolán kdykoli, a to zasláním e-mailu na adresu: usti@brutalkruhac.cz.

Na našem webu shromažďujeme pouze Jméno, příjmení, telefon a email. Tyto údaje používáme k identifikaci registrovaného účastníka tréninku a pro možnou komunikaci, kdyby trénink odpadl, nebo se stala jiná neodkladná událost, která by vyžadovala komunikaci s účastníkem. Shromážděné údaje nepřeprodáváme a ani nepoužíváme k marketingovým účelům.

Žádost o anonymizaci lze udělat i přes náš polo-automat na odkaze: Anonymizace osobních údajů. Tímto se ale prakticky připravíte o možnost přihlašování se na tréninky a tato anonymizace se týká pouze údajů: Jméno, příjmení, telefon, email (které na tomto webu schraňujeme)

Pokud s námi nechcete už cvičit a přejete si odstranit účet z naší databáze, kontaktujte nás přes náš kontaktní formulář. Uveďte jméno a přihlašovací login. My se Vám v co nejkratší době ozveme s potvrzením o vymazání.

Informace o tom, jak smazat vaše údaje naleznete i v sekci Smazání uživatele

© Copyright 2017 by Brutal kruháč. All rights reserved. Some icons made by Madebyoliver from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY